quy trình bán hàng

Toàn bộ nội dung hoàn thiện liên quan đến công việc bán hàng. Tài liệu học tập đầy đủ nhất dành cho nhân viên mới tại hệ thống bán hàng của FTT Leather

bắt đầu học tập

quản lý chuyên nghiệp

Tài liệu hướng dẫn dành cho cấp quản lý. Chi tiết về quản trị nhân sự, xây dựng kế hoạch, theo dõi dự án… Tài liệu cập nhật thường xuyên và mở rộng hơn tại các buổi trao đổi nhóm giữa các cấp quản lý.

tài liệu quản lý

các hoạt động khác tại ftt leather

Các thông báo về hoạt động ngoại khóa, team building, giải thể thao, chương trình ca nhạc giao lưu… cập nhật tại đây!